Dominika Popiołek

Wernisaż: 21 czerwca 2022 r., godz. 19:00
Wystawa otwarta w dniach  21-28 czerwca 2022 r.

 

„P r z o d k o w i e – P o t o m k o w i e”

Pewnego razu grupa ludzi postanowiła wspólnie potańczyć i pośpiewać, uświetniając przy tym lokalne wydarzenia. Z czasem grupa ta się zwiększyła, pojawiali się kolejni tancerze i muzycy. Z biegiem lat powstał zespół, który prezentował regionalne zwyczaje, zebrane i opracowane przez jego członków. Występując na scenach koncertowych Polski i Europy, przy okazji rozmaitych festiwali Mietniowiacy zdobywali kolejne nagrody i wyróżnienia. Zespół się rozwijał, pojawiali się nowi tancerze, a młodsze pokolenia wnosiły świeżą energię do dalszego rozwoju. Kultywowana tradycja i jej nieustanne ożywianie sprawiło, że w Mietniowie folklor jest ciągle żywy, zmienny i dynamiczny. Dzisiaj mając ponad 60 lat wielopokoleniowa Mietniowska rodzina odgrywa ogromną rolę w rozwijaniu więzi, integracji i twórczej aktywizacji środowiska lokalnego, nadal dzieląc się swoją pasją z innymi oraz przekazując ją kolejnym pokoleniom.

 

Przodkowie potomkowie to cykl 13 fotografii żelatynowo-srebrowych wykonanych przy współpracy z Zespołem Regionalnym Mietniowiacy. Jest to opowieść o ludziach, których łączy pasja, a chęć do kultywowania lokalnych tradycji przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Tworząc dokument subiektywny postanowiłam wykreować własne spojrzenie na historię bohaterów. Starannie skomponowane kadry oraz element koloru stanowią osobistą opowieść. Cykl „Przodkowie-Potomkowie” został uzupełniony obiektami z warstwą obrazu fotograficznego. Stanowią one autorski komentarz, będący swobodną interpretacją podejmowanego tematu.

Wystawa fotografii Dominiki Popiołek