Henryk Matlingiewicz

Artysta malarz, urodzony w 1957 r.  1979-85 studia na ASP w Krakowie, dyplom w pracowni prof. J. Nowosielskiego, studia w pracowniach malarskich prof. T. Brzozowskiego (1980-81) i prof. S. Rodzińskiego (1981-83), pracowni wklęsłodruku prof. A.Pietscha (1981-85), pracowni rysunku filmowego prof. J.Kucia (1981-85), Fundacja im. R.Laudera w Krakowie, studia judaistyczne, 1993 stypendysta Fundacji Papieskiej im. Jana Pawła II w Rzymie.

Działa w zakresie rysunku, grafiki (akwaforta, akwatinta, drzeworyt), malarstwa ściennego i sztalugowego (akwarela, tempera, techniki olejne), projekty i realizacje witraży, rzeźby posągowej (kamień, brąz), portretowej, medalierstwa oraz grafiki komputerowej i eksperymentalnych pokazów multimedialnych, projekty i realizacje witraży.

Członek ZPAP, Stowarzyszenia Kultury Żydowskiej, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej.

W sprawie portretów na zamówienie prosimy o kontakt z Galerią pod numerem telefonu 660 423 976.

Portret kobiety I

Portret mężczyzny II

Portret kobiety II

Portret  portret prof. Zdzisława Żygulskiego

2013 r

Technika olejna