Regulamin wynajmu galerii na wystawę

Regulamin wynajmu sali wystawowej w Galerii 2 Światy w Krakowie

 1. Autor wystawy uzgadnia z właścicielem Galerii 2 Światy (zwanej dalej Galerią):
 • termin wystawy
 • czas trwania wystawy
 • opłatę za wynajem powierzchni, w skład której wchodzi: czynsz najmu oraz koszty utrzymania lokalu tj. prąd, sprzątanie, wywóz śmieci, wyposażenia powierzchni ekspozycyjnej.
 1. Autor wystawy zobowiązany jest do:
 • montażu oraz demontażu wystawy zawsze w obecności właściciela Galerii  lub osoby przez niego upoważnionej
 • zorganizowania wernisażu wystawy w dniu umówionym z właścicielem Galerii
 • montażu wystawy na dzień przed wernisażem oraz demontażu w najbliższy możliwy dzień po zakończeniu wystawy
 1. Autor wystawy uzgadnia z właścicielem Galerii 2 Światy rozmieszczenie prac
 2. Galeria 2 Światy nie zapewnia obsługi technicznej przy montażu i demontażu wystawy oraz transportu prac.
 3. Galeria 2 Światy nie zapewnia usług poligraficznych: druk m.in. katalogów, plakatów, ulotek, zaproszeń. Druk i ich dystrybucja leży po stronie autora wystawy.
 4. Galerii 2 Światy nie zapewnia poczęstunku podczas wernisażu. Galerii 2 Światy udostępnia kieliszki, szklanki, kawę i herbatę i wodę na wernisażu.
 5. Autor wystawy zobowiązany jest odkupić lub pokryć z własnych funduszy straty wynikłe z uszkodzenia powierzonego mu sprzętu.
 6. Galeria 2 Światy zobowiązuje się do umieszczenia informacji o wystawie na swojej stronie na Facebooku, po uprzednim dostarczeniu zdjęć i materiałów przez autora wystawy.
 7. Opłata za wynajem sali na wystawę wynosi 500,00 zł  brutto za tydzień (7 dni). Płatność należy uiścić na 7 dni przed planowanym wydarzeniem na konto bankowe Galerii 2 Światy.
 8. Kontakt z Galerią tel. +48 660 432 976, +48 608 346 456